ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุ่นเรือน ธิวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2561,09:40  อ่าน 178 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียดผลงาน

ชื่อเรื่อง           ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

        เรื่อง เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้รายงาน     นางอุ่นเรือน  นามษร

    ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ    

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.06 KB

โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2561,09:40   อ่าน 178 ครั้ง