ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 66 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
09 พ.ค. 66 ถึง 10 พ.ค. 66 จ่ายค่าบำรุงการศึกษา 2566
30 มี.ค. 66 นักเรียนป.6 รับหลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
28 มี.ค. 66 ประกาศผลการเรียนนักเรียน ป.1-ป.6
15 มี.ค. 66 สอบ NT ป.3
07 มี.ค. 66 ถึง 09 มี.ค. 66 สอบวัดผลปลายปี
21 ก.พ. 66 ถึง 25 ก.พ. 66 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
12 ก.พ. 66 ถึง 16 ก.พ. 66 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
21 ม.ค. 66 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
หอประชุมโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ฝ่ายกิจการ
19 ม.ค. 66 ถึง 20 ม.ค. 66 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
น้ำตกสำโรงเกียรติ ตำบลสำโรงเกียรติ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
29 มิ.ย. 65 ประเมินโรงเรียนศีล5
18 มิ.ย. 65 ถึง 24 มิ.ย. 65 การแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ ระดับสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
09 พ.ค. 65
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ปีการศึกษา 2565
25 เม.ย. 65 ถึง 31 พ.ค. 65
จ่ายค่าบำรุงการศึกษา
12 ก.ค. 64 ถึง 16 ก.ค. 64 หยุดเรียนกรณีพิเศษ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
12 ก.ค. 64 ถึง 16 ก.ค. 64 นักเรียนรับใบงานเนื่องจากหยุดกรณีพิเศษ
05 ก.ค. 64 ถึง 09 ก.ค. 64 หยุดเรียนกรณีพิเศษ
30 มิ.ย. 64 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
20 ก.พ. 64 เรียนชดเชยใช้ตารางเรียนวันอังคาร
06 ก.พ. 64 เรียนชดเชย ใช้ตารางเรียนวันจันทร์
เรียนชดเชย ใช้ตารางเรียนวันจันทร์
30 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันคริสต์มาส
29 ธ.ค. 63 กีฬาภายในโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ประจำปีการศึกษา 2563
26 ธ.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2563 วันที่ 26 ธันวาคม 2563
17 ธ.ค. 63 เดินรณรงค์การเลือกตั้ง
04 ธ.ค. 63 ประกาศคะแนนกลางปี 2563
03 ธ.ค. 63 กิจกรรม พิธีราชสดุดี ร.6
16 พ.ย. 63 ถึง 17 พ.ย. 63 สอบกลางปี 2563
31 ต.ค. 63 กิจกรรมลอยกระทง
11 ก.ค. 63 ถึง 12 ก.ค. 63 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563
วันเสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 2563  
     -  เวลา 9.00 น. - 12.00 น.  ระดับชั้น ปฐมวัย
     -  เวลา 13.00 น. - 16.00 น ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-2

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 2563  
     -  เวลา 9.00 น. - 12.00 น.  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3-4
     -  เวลา 13.00 น. - 16.00 น ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6


     
อาคารอเนกประสงค์ กิจการนักเรียน
01 ก.ค. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
08 พ.ค. 63 ถึง 11 พ.ค. 63 อบรมครู SMT ป.ปลาย
30 เม.ย. 63 ประกาศผลสอบ NT ป.3
27 เม.ย. 63 ถึง 28 เม.ย. 63 อบรมครู SMT ปฐมวัย
27 มี.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 63 ติวสอบเข้า ม.1
25 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
23 มี.ค. 63 ถึง 27 มี.ค. 63 ส่งเอกสารธุรการชั้นเรียน
16 มี.ค. 63 ถึง 17 มี.ค. 63 ครูประจำชั้นส่งประกาศผลการเรียนให้งานวัดผลทั้ง Paper และ file
15 มี.ค. 63 ถึง 17 มี.ค. 63 อบรมครูพี่เลี้ยง SMT ป.ต้น
13 มี.ค. 63 ถึง 16 มี.ค. 63 ครูผู้สอนส่งผลการเรียนให้ครูประจำชั้นเพื่อจัดทำเอกสารวิชาการ ประกาศผลการเรียน
12 มี.ค. 63 บัณฑิตน้อย62
12 มี.ค. 63 ถึง 14 มี.ค. 63 อบรมครูพี่เลี้ยง SMT ป.ปลาย
09 มี.ค. 63 ถึง 10 มี.ค. 63 สอบปลายปี ป.2-6
06 มี.ค. 63 ถึง 10 มี.ค. 63 สอบปลายปี ป.1
04 มี.ค. 63 สอบ NT ป.3
02 มี.ค. 63 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ ป.4-6
02 มี.ค. 63 ถึง 03 มี.ค. 63 อบรมครูพี่เลี้ยง SMT ปฐมวัย
27 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 เข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ป.4-6
26 ก.พ. 63 เข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ป.1-3
24 ก.พ. 63 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ป.4-6
21 ก.พ. 63 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ป.1-3
20 ก.พ. 63 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ปฐมวัย
14 ก.พ. 63 เข้าค่ายห้องเรียนพิเศษ ป.1-.6
12 ก.พ. 63 ถึง 11 ก.พ. 63 สอบ RT ป.1
01 ก.พ. 63 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
25 ม.ค. 63 ถึง 29 ม.ค. 63 สวนสนามยุวกาชาดระดับประเทศ
กรุงเทพมหานคร
20 ม.ค. 63 ถึง 24 ม.ค. 63 ติว O-net 62
18 ม.ค. 63 แข่งทักษะทางวิชาการนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 13 ปี 2563
16 ม.ค. 63 วันครู 63
10 ม.ค. 63 งานวันเด็ก
28 ธ.ค. 62 ถึง 01 ม.ค. 63 หยุดเทศกาลปีใหม่
27 ธ.ค. 62 กิจกรรม คริสมาสต
24 ธ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง 2/2562
11 พ.ย. 62 วันลอยกระทง
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 62
09 ส.ค. 62 ถึง 12 ส.ค. 62 คณะครูเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรี
28 ก.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 กีฬานักเรียนองค์การบริหารจังหวัดศรีสะเกษ
22 ก.ค. 62 ถึง 29 ก.ค. 62 การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
26 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมไหว้ครู2562
07 มิ.ย. 62 ถึง 09 มิ.ย. 62 กิจกรรมของดีศรีขุนหาญ
24 พ.ค. 62 ถึง 26 พ.ค. 62 อบรม STEM Education ครูระดับประถมศึกษาตอนต้น
24 พ.ค. 62 งานผ้าป่าโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
18 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง 1/2562
13 พ.ค. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
09 พ.ค. 62 ถึง 10 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศนักเรียน 1/2562
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
04 ส.ค. 61 วันผู้ปกครองพบครูสู่ลูกรัก
01 ส.ค. 61 กิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทย
26 พ.ค. 61 ถึง 28 พ.ค. 61 อบรมสะเต็มศึกษาประถมต้น
19 พ.ค. 61 ถึง 21 พ.ค. 61 อบรมสะเต็มศึกษาประถมปลาย
15 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
30 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบ NT ป.3
31 มี.ค. 61 สอบเข้า ม.1
28 มี.ค. 61 รับหลักฐานการจบป.6
26 มี.ค. 61 ถึง 27 มี.ค. 61 ติวสอบเข้า ม.1
26 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 ตรวจสุขภาพ
25 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ O-NET ป.6
21 มี.ค. 61 ประกาศผลการเรียน
20 มี.ค. 61 ถึง 23 มี.ค. 61 อบรมหลักสูตร
19 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศชั้น ป.6
15 มี.ค. 61 บัณฑิตน้อย
15 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 ส่งผลการเรียน ปถ.05 และ ปถ.06 ป.3
12 มี.ค. 61 ถึง 14 พ.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 2/2560
12 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 ส่งผลการเรียน ปถ.05 และ ปถ.06 ป.1,2,4,5,6
09 มี.ค. 61 น้องส่งพี่
08 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 สอบปลายปี 2560 ป.3
07 มี.ค. 61 สอบ NT ป.3
07 มี.ค. 61 ถึง 11 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียน ปี 2561 ระดับประถมศึกษา
05 มี.ค. 61 ถึง 06 มี.ค. 61 สอบปลายปี 2560
24 ก.พ. 61 ถึง 08 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียน ปี 2561 ระดับอนุบาล
15 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด
03 ก.พ. 61 สอบ O-net
02 ก.พ. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 สอบ RT ป.1
03 พ.ย. 60 ประกาศคะแนนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560
วิชาการ
30 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียน 2/2560
วิชาการ
23 ต.ค. 60 วันปิยมหาราช
วิชาการ
09 ต.ค. 60 ถึง 29 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
วิชาการ
09 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 แข่งขันกีฬาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิชาการ
04 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 สอบกลางปี 1/2560
วิชาการ
25 พ.ค. 60 กิจกรรมไหว้ครู 60
17 พ.ค. 60 ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน
13 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที1/2560
12 พ.ค. 60 หยุดวันพืชมงคล
10 พ.ค. 60 หยุดวันวิสาขบูชา
08 พ.ค. 60 เปิดเรียน 1/2560
25 พ.ย. 59 ถึง 04 ธ.ค. 59 กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาค
ผีตาโขนเกมเทศบาเชียงคานจะจัดการแข่งขัน 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 59 
07 พ.ย. 59 กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
28 ต.ค. 59 ส่ง ปพ.5 เอกสารธุรการชั้นเรียน รายงานการปฏิบัติงาน
ครูประจำวิชา , ครูประจำช้น
24 ต.ค. 59 หยุดชดเชยวันปิยหาราช
23 ต.ค. 59 วันปิยมหาราช
กิจการนักเรียน
21 ต.ค. 59 สรุปการดำเนินงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2559
วิชาการ
20 ต.ค. 59 ประกาศผลสอบกลางปี
10 ต.ค. 59 ถึง 14 ต.ค. 59 ส่งคะแนนสอบกลางปี
ครูประจำวิชา
15 ก.ย. 59 ส่งแบบ ปถ.06 ชั้น ป.1 และ ป.4
ครูประจำชั้นป.4
02 ก.ย. 59 ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5
วิชาการ
20 ส.ค. 59 แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับจังหวัด
กลุ่มสาระฯไทย วิทย์ คณิต สังคม อังกฤษ
19 ส.ค. 59 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
15 ส.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 1/2559 แบบ ปถ.03 แบบ ปถ.05
ครูทุกท่าน
11 ส.ค. 59 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ กิจการนักเรียน
04 ส.ค. 59 ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4
ิวิชาการ
26 ก.ค. 59 ถึง 28 ก.ค. 59 แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค ปีการศึกษา 2559
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค  ปีการศึกษา 2559
อบจ.ขอนแก่น วิชาการ
07 ก.ค. 59 ถึง 11 ก.ค. 59 กีฬานักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ 2559
กีฬานักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ 2559
อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
24 มิ.ย. 59 วันสุนทรภู่ 59
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 59
อคารอเนกประสงค์ วิชาการ
13 มิ.ย. 59 ถึง 17 มิ.ย. 59 กีฬาภายใน 59
กีฬาภายใน 59
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ วิชาการ
02 มิ.ย. 59 ถึง 03 มิ.ย. 59 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านยาเสพติด  ทีวัดโนนสูงวนาราม  อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ
ชุดนักเรียน กิจการนักเรียน
26 พ.ค. 59 กิจกรรมไหว้ครู 59
กิจกรรมไหว้ครู  59
วันพฤหัสบดี ที่ 26  พฤษภาคม 2559 
อาคารอเนกประสงค์ กิจการนักเรียน
21 พ.ค. 59 ผ้าป่าโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ผ้าป่าโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อำนวยการ
14 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที1/2559
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที1/2559
อาคารอเนกประสงค์ วิชาการ
14 พ.ค. 59 รับเงินสนับสนุนการเรียน 2559
รับเงินสนับสนุนการเรียน 2559
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ วิชาการ
13 พ.ค. 59 เปิดเรียนและปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2559
เปิดเรียนและปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2559
การแต่งาย  /  นักเรียนใส่ชุนักเรียน
อาคารอเนกประสงค์ / ชุดนักเรียน วิชาการ
10 พ.ค. 59 ทดสอบความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นป.1
ทดสอบความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นป.1
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ วิชาการ
09 พ.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559
เวลา 19.00 น. 
ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
21 ส.ค. 58 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  ในวันที่ 21  สิงหาคม 2558
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ / ชุดพละ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
08 ก.ค. 58 ทบทวนกฎ คำปฏิญาณตนและเดินสวนสนาม
ทบทวนกฎ คำปฏิญาณตนและเดินสวนสนาม ณ สนามโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ชุดลูกเสือ ิวิชาการ
04 ก.ค. 58 กีฬาภายใน
กีฬาภายในโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ประจำปีการศึกษา 2558
ชุดกีฬา วิชาการ
01 ก.ค. 58 ทบทวนกฎ คำปฏิญาณตนและเดินสวนสนาม
ทบทวนกฎ คำปฏิญาณตนและเดินสวนสนาม ณ สนามมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ชุดลูกเสือ อบจ.ศรีสะเกษ
29 มิ.ย. 58 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรม  ที่วัดบ้านโนนสูง ต.โนนสูง  จ.ศรีสะเกษ
เวลา 08.00- 17.00 น
วัดบ้านโนนสูง/ชุดขาว กิจการนักเรียน
26 มิ.ย. 58 เดินรณรงค์ต่อด้านยาเสพติด
เวลา 8.00 - 12.00 น
วงกลมอำเภอขุนหาญ
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558  วันศุกร์ที่  26  มิถุนายน 2558  เวลา 13.00 - 16.00 น
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ วชาการ
23 มิ.ย. 58 ถึง 25 มิ.ย. 58 แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค ปีการศึกษา 2558
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค  ปีการศึกษา 2558  ณ จังหวัดชัยภูมิ
อบจ.ชัยภูมิ
01 มิ.ย. 58 หยุดวันวิสาขบูชา
๑ หยุดวันวิสาขบูชา
30 พ.ค. 58 ส่ง ปถ.๓ , ปถ.๕
๓๐ ส่ง ปถ.๓ , ปถ.๕
ห้องธุระการ วิชาการ
29 พ.ค. 58 ทำบุญตักบาตรศาลาสิริปัญญา
๒๙ ทำบุญตักบาตรศาลาสิริปัญญา
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ / ชุดผ้าไทย อำนวยการ
28 พ.ค. 58 กิจกรรมChallenge day
๒๘ กิจกรรมChallenge day
21 พ.ค. 58 กิจกรรมไหว้ครู 58
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญจัดกิจกรรมไหว้ครู  วันพฤหัสบดีที่ 21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558
ณ  หอประชุม  โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  เวลา 9.00 น. 
หอประชุมโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ/แต่งกายด้วยชุดนักเรียน กิจการนักเรียน
11 พ.ค. 58 เปิดเรียน ๑/๒๕๕๘
๑๑ เปิดเรียน ๑/๒๕๕๘
24 มี.ค. 58 ปัจฉิมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ / ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
09 มี.ค. 58 ถึง 13 มี.ค. 58 สอบปลายปี
สอบปลายปี
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
12 ก.พ. 58 ถึง 13 ก.พ. 58 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด
ชุดลูกเสือ ยุวกาชาด ฝ่ายกิจการนักเรียน
16 ม.ค. 58 วันครู
วันครู
ฝ่ายวิชาการ
11 ม.ค. 58 วันเด็กแห่งชาติ
วันเด็กแห่งชาติ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
31 ธ.ค. 57 ถึง 01 ม.ค. 58 หยุดวันสิ้นปี
หยุดวันสิ้นปี
ฝ่ายวิชาการ
10 ธ.ค. 57 หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายวิชาการ
05 ธ.ค. 57 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฝ่ายวิชาการ
04 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรมวันพ่อ
ชุดกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
25 พ.ย. 57 วันถวายราชสดุดี
วันถวายราชสดุดี
ชุดพื้นเมือง ฝ่ายกิจการนักเรียน
17 พ.ย. 57 ถึง 21 พ.ย. 57 กีฬาภายใน
กีฬาภายใน  ปีการศึกษา  2557
รร.บ้านสิริขุนหาญ / ชุดกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
03 พ.ย. 57 เปิดภาคเรียน
เปิดภาคเรียน
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
29 ต.ค. 57 ถึง 30 ต.ค. 57 สอบกลางปี
สอบกลางปีการศึกษา 2557
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
11 ต.ค. 57 ถึง 02 พ.ย. 57 ปิดภาคเรียน
ปิดภาคเรียนที่  1
ฝ่ายวิชาการ
25 ส.ค. 57 รับการประเมินสถานศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าประเมินสถานศึกษา
12 ส.ค. 57 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ฝ่ายวิชาการ
11 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันแม่
ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
08 ส.ค. 57 วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในวันศุกร์ ที่  8  สิงหาคม  2557
29 ก.ค. 57 วันภาษาไทยแห่งชาติ
หมวดวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยที่โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ชุดพื้นเมือง ฝ่ายกิจการนักเรียน
15 ก.ค. 57 ถึง 19 ก.ค. 57 การแข่งขันกีฬานักเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
การแข่งขันกีฬานักเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ครั้งที่  7  ปีการศึกษา  2557
ชุดกีฬา กิจการนักเรียน
14 ก.ค. 57 หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
11 ก.ค. 57 หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา
หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา
ฝ่ายวิชาการ
10 ก.ค. 57 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
คณะครูนำนักเรียนไปฟังเทศนาที่วัดล้านขวดและวัดศรีขุนหาญ
ชุดกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
02 ก.ค. 57 กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ
จัดกิจกรรมสถาปนาลูกเสือเดินสวนสนาม  ที่สนามโรงเีรียนบ้านสิริขุนหาญ  หลังเคารพธงชาติ
ชุดลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 ก.ค. 57 วันสถาปนาลูกเสือไทย เดินสวนสนาม
คณะครูนำนักเรียนไปร่วมเดินสนามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ชุดลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน
27 มิ.ย. 57 วันต่อต้านยาเสพติดโลก / วันสุนทรภู่
วันต่อต้านยาเสพติดโลก / วันสุนทรภู่
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
27 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 เปิดบ้านสิริขุนหาญ
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญจะจัดกิจกรรมเปิดบ้านสิริขุนหาญในวันที่  27 - 28 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อำนวยการ
24 ก.พ. 57 ป. 2 และ ป.5 สอบท้องถิ่น
ชุดนักเรียน วิชาการ
22 ก.พ. 57 ถึง 23 ก.พ. 57 ร่วมกิจกรรม Open House ณ อบจ. ศรีสะเกษ

คณะครูแต่ละกลุ่มสาระร่วมจัดนิทรรศการ หนึ่งกลุ่มสาระ 1 ผลิตภัณฑ์ (O SOP)  การแสดงสื่อการเรียนการสอน  และผลงานนักเรียน

12 ก.พ. 57 ถึง 13 ก.พ. 57 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด ป.4 และ ป.5
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด  ป.4 และ ป.5  ปีการศึกษา  2556  จัดที่โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ชุดลูกเสือ - ยุวกาชาด กิจการนักเรียน
11 ก.พ. 57 ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
วันที่  11  ช่วงบ่าย  โรงเรียนบ้านสิริขุนหษาญจะนำนักเรียนไปร่วมทำบุญที่วัดล้านขวดและวัดศรีขุนหาญ
วัดล้านขวดและวัดศรีขุนหาญ ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน กิจการนักเรียน
11 ก.พ. 57 กิจกรรมงานวันวาเลนไทน์
วันที่  11  กุมภาพันธ์ 2557  ในช่วงเช้าโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  จะมีการจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์  ให้คณะครูและนักเรียนนำดอกไม้มามอบให้แก่กันเพื่อแสดงครามรักต่อผู้อื่น
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ กิจการนักเรียน
08 ก.พ. 57 สอบ O-net
วันเสาร์ที่  8  กุมภาพันธ์  2557  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สอบ O - net  
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ วิชาการ
16 ม.ค. 57 ร่วมงานวันครู ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
เสื้อกีฬา อบจ. และสูตรโรงเรียน