กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางบุษกร พัดบุบผา
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอุบลวรรณ ชราศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายเทพลักษ์ โสดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายวงกลด พลมี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวดวงพร สิทธิธรรม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2