กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัชวาล ภูดอนตอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายอรุณ พงษ์จันทร์โอ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายณรงค์ฤทธิ์ นัยเนตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3