กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัชวาล ภูดอนตอง
ครู คศ.1

นายณรงค์ฤทธิ์ นัยเนตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3