กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัชวาล ภูดอนตอง
ครู คศ.1

นายณรงค์ฤทธิ์ นัยเนตร
ครูอัตราจ้าง

นายอภิสิทธิ์ ตวงทรัพย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายณัฐพงศ์ เมฆนาคินทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2