ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรมณีย์ บุตรจันทรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565,07:24  อ่าน 18 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายละเอียดผลงาน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.31 KB

โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565,07:24   อ่าน 18 ครั้ง