ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ สวนสนามยุวกาชาดระดับ 2 ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,14:04   อ่าน 65 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยตอบปัญหายุวกาชาดระดับ2 ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.พิชญ์สินี วราพุฒและด.ญ.ชญานุช ชูรัตน์
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,14:02   อ่าน 53 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ก
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ทิพรดา ทองผุย
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,13:59   อ่าน 72 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปภาวรินทร์ เลิศศรี เด็กหญิงวรวรรณ ใจสุวรรณ์ เด็กหญิงชญานุช ชูรัตน์
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,14:01   อ่าน 176 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โครงงานวิทยาศาสตร์ (ป.4 – 6)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชนิดาภา ชำนาญพล เด็กหญิงวริศลักษณ์ ภัทรพงศ์ตฤณ เด็กหญิงณัชชา บัวจูม
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,14:00   อ่าน 154 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงงานภาษาอังกฤษ (ป.4-6)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฏฐกัญจน์ แก้วกัณหา เด็กหญิงจันทกานต์ เพ็ชรรัตน์ เด็กหญิงกชมล ดวนใหญ่
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,13:58   อ่าน 158 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงงานคณิตศาสตร์ (ป.4 – 6)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวริศรา สำราญพานิช เด็กหญิงอารียา พุทธนาวงค์ เด็กหญิงพิชญ์สินี วราพุฒ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,13:48   อ่าน 117 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ (ป.๔ – 6)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชนิดาภา ชำนาญพล เด็กหญิงวริศลักษณ์ ภัทรพงศ์ตฤณ เด็กหญิงณัชชา บัวจูม
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,13:45   อ่าน 185 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมเริงเล่นเต้นแดนเซอร์ ระดับปฐมวัย
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,13:44   อ่าน 160 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานภาษาไทย (ป.๔ – 6)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปภาวรินทร์ เลิศศรี เด็กหญิงวรวรรณ ใจสุวรรณ์ เด็กหญิงชญานุช ชูรัตน์
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,13:42   อ่าน 120 ครั้ง