ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (ป.4 - 5)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนันณวรัศม์ กงศรี
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,17:09   อ่าน 153 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คัดลายมือ (ป.4 - 5)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอุมาพร แก้วกัณหา
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,17:07   อ่าน 139 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คัดลายมือ (ป.1 - 2)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนพัต สิทธิพันธ์
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,17:06   อ่าน 63 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย (ป.4 - 5)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชญานุช ชูรัตน์
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,17:04   อ่าน 61 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระกวดโครงงานภาษาไทย (ป.4 - 5)
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,17:03   อ่าน 61 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกวดโครงงานสังคมศึกษา (ป.4 - 5)
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,17:01   อ่าน 43 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตอบปัญหาสังคมศึกษา (ป.4 - 6)
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,17:00   อ่าน 38 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตอบปัญหาสังคมศึกษา (ป.1 - 3)
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,16:59   อ่าน 40 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ป.4 - 6)
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,16:57   อ่าน 31 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ทักษะคอมพิวเตอร์ (ป.4 - 5)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงญาดา วงศ์วรรณา
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,16:56   อ่าน 36 ครั้ง