ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนชดเชยเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 133) 05 ก.พ. 64
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2563 วันที่ 26 ธันวาคม 2563 (อ่าน 158) 16 ธ.ค. 63
นักเรียน to be number one ไปจัดการแสดงและ รับทุนการศึกษาในพิธีมอบทุนการศึกษาสมาชิก to be number one (อ่าน 172) 16 ธ.ค. 63
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน to be number one (อ่าน 161) 16 ธ.ค. 63
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา กระหวันคัพ (อ่าน 163) 16 ธ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 309) 10 ก.ค. 63
แจ้งการรับตารางเรียน (อ่าน 331) 26 มิ.ย. 63
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 360) 12 มิ.ย. 63
การเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 340) 20 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 575) 17 ก.พ. 63
ผลการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 13 ปี 2563 (อ่าน 23) 21 ม.ค. 63
เผยแพร่ผลงานชื่อโครงงาน สร้างนิทาน สรรค์กลอน สืบสอนการละเล่นไทย (อ่าน 359) 16 ม.ค. 63
สมัครแข่งขันทักษะทางวิชาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 13) 25 ธ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครอง 2/2562 (อ่าน 287) 25 ธ.ค. 62
ชื่อโครงงาน นิทานร้อยรักษ์ สานทอถักสร้างความดี (อ่าน 1153) 04 ก.ค. 62
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 656) 01 มี.ค. 62
รับโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 2561 (อ่าน 616) 28 พ.ย. 61
ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ (อ่าน 672) 28 พ.ย. 61
วันผู้ปกครองพบครูสู่ลูกรัก ครั้งที่อ1ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 829) 04 ส.ค. 61
รับสมัครนักเรียน ปี 2561 (อ่าน 1066) 12 ก.พ. 61
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 11 ปี 2561 (อ่าน 881) 21 ม.ค. 61
รับโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ (อ่าน 1218) 26 ก.ย. 60
ผลการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัดศรีสะเกษ กรุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (อ่าน 851) 12 ก.ย. 60
ผลการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัดศรีสะเกษ กรุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 894) 12 ก.ย. 60
ผลการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัดศรีสะเกษ กรุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ (อ่าน 895) 12 ก.ย. 60
ผลการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัดศรีสะเกษ กรุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (อ่าน 1045) 12 ก.ย. 60
ผลการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัดศรีสะเกษ กรุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (อ่าน 1026) 12 ก.ย. 60
กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 897) 17 มิ.ย. 60
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1091) 17 มิ.ย. 60
กิจกรรมไหว้ครู 60 (อ่าน 736) 13 พ.ค. 60
การทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน (อ่าน 734) 11 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที1/2560 (อ่าน 734) 11 พ.ค. 60
รับสมัคนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 843) 25 มี.ค. 60