ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
นักเรียนวงโยธวาทิตร่วมงานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลขุนหาญ ณ สนามหญ้าเทียม
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 66
โรงพยาบาลขุนหาญที่ออกมาให้บริการทันตกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 66
รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศติดตามงานฝ่ายวิชาการ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาฟุตบอลชายโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 U11
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ บริหารงาน โดย นางนวพรรณ มะลิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นายวรวัฒน์ ศรีพอ รองผู้อำนวยการฯ ดร.กมลชนก วงวาฬ รองผู้อำนวยการฯ ได้ไปสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
ร่วมพิธีเปิดกีฬาสีโรงเรียนนาแก้ววิทยา
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
โรงพยาบาลขุนหาญที่ออกมาให้บริการทันตกรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ บริหารงาน โดย นางนวพรรณ มะลิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ เป็นตัวแทนครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ สวัสดีปีใหม่ และขอพรปีใหม่
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฐิติญวรรณ บำรุงชู ที่ได้รับคัดเลือกเป็นยุวกาชาดดีเด่น ประเภทสมาชิกยุวกาชาดดีเด่นระดับ 1
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปัณณิกา แสนทวีสุข ที่ได้รับคัดเลือกเป็นยุวกาชาดดีเด่น ประเภทสมาชิกยุวกาชาดดีเด่นระดับ 2
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับ ครูรมณีย์ บุตรจันทรา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นยุวกาชาดดีเด่น ประเภทผู้สอน
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหายุวกาชาด ยุวกาชาดระดับ 2
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลชนะเลิศ
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การเดินสวนสนาม ยุวกาชาดระดับ 2
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี ยุวกาชาดระดับ 1
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
ดร.กมลชนก วงวาฬ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน รร.พรานวิบูลวิทยา
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
นางนวพรรณ มะลิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาสายสัมพันธ์พี่น้องผักแพว&หนองถ่ม
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ได้นำคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66