ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน to be number one
9/12/2563 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นำโดยนางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ มอบหมายให้ นายปรมินทร์ นาคพันธ์ รองผู้อำนวยการฯ นายเวชวัฒน์ อัตตโน รองผู้อำนวยการฯ มอบทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่นักเรียน to be number one เพื่อให้นักเรียนมีกำลังใจ เห็นคุณค่าในตนเองและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,14:30   อ่าน 161 ครั้ง