ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานภาษาไทย ป. 4 - 6 นักเรียน เด็กหญิงวรวรรณ ใจวุสวรรณ์ เด็กหญิงชญานุช ชูรัตน์ เด็กหญิงปภาวรินทร์ เลิศศรี ครูผู้ฝึกสอน นางสาวรวิภา ขุนาพรม นางสาวนันธิดา ปัดคำ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงงานภาษาอังกฤษ ป. 4 - 6 นักเรียน เด็กชายณัฏฐกัญจน์ แก้วกัณหา เด็กหญิงจันทกานต์ เพ็ชรรัตน์ เด็กหญิงกชมล ดวนใหญ่ ครูผู้ฝึกสอน นางสาวอาภรณ์ อาจภักดี Miss Lynette Paterno Asing
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ป. 4 - 6 นักเรียน เด็กหญิงวริศลักษณ์ ภัทรพงศ์ตฤณ เด็กหญิงณัชชา บัวจูม เด็กหญิงชนิดาภา ชำนาญพล ครูผู้ฝึกสอน นายสุทธิกิตย์ มะโฮงชัย นางสาววัชราภรณ์ ศรีสุดา
อำนวยการฝึกสอนโดย. ดร. วิไลวรรณ. ทรงกลด
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,11:49   อ่าน 460 ครั้ง