ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ป. 4 - 6 นักเรียน เด็กหญิงวริศลักษณ์ ภัทรพงศ์ตฤณ เด็กหญิงณัชชา บัวจูม เด็กหญิงชนิดาภา ชำนาญพล ครูผู้ฝึกสอน นายสุทธิกิตย์ มะโฮงชัย นางสาววัชราภรณ์ ศรีสุดา
อำนวยการฝึกสอนโดย. ดร. วิไลวรรณ. ทรงกลด
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 437 ครั้ง