ข่าวประชาสัมพันธ์
เด็กหญิงโชติกา ชูรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3)
16 กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ บริหารงานโดยนางนวพรรณมะลิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นายวรวัฒน์ ศรีพอ รองผู้อำนวยการฯ ดร.กมลชนก วงวาฬ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงโชติกา ชูรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3)
ผู้ฝึกสอน คุณครูจีรภา ประดา
ในการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ฝึกฝนการพูดต่อที่ชุมชนและฝึกปฏิบัติมารยาทตามแบบอย่างวัฒนธรรมชาวพุทธ เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการบรรยายธรรม
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,14:38   อ่าน 70 ครั้ง