ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศติดตามงานฝ่ายวิชาการ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญบริหารงาน โดย นางนวพรรณ มะลิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นายวรวัฒน์ ศรีพอ รองผู้อำนวยการฯ ดร.กมลชนก วงวาฬ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูฝ่ายวิชาการ รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศติดตามงานฝ่ายวิชาการ การนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณ ศน.ดร.ธันร์ญพรน์ ไชยพรรค ศน.จิราธร มูลเสนา ศน.ณิญาพรรน์ภักร์ พวงพันธ์ ศึกษานิเทศ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญให้ดียิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,13:56   อ่าน 21 ครั้ง