ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ บริหารงาน โดย นางนวพรรณ มะลิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นายวรวัฒน์ ศรีพอ รองผู้อำนวยการฯ ดร.กมลชนก วงวาฬ รองผู้อำนวยการฯ ได้ไปสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
วันพุธที่ 11 มกราคม 2565
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ บริหารงาน โดย นางนวพรรณ มะลิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นายวรวัฒน์ ศรีพอ รองผู้อำนวยการฯ ดร.กมลชนก วงวาฬ รองผู้อำนวยการฯ ได้ไปสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่
- นายประดิษฐ์ นาคพันธุ์
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
- นางวิไลวรรณ ทรงกลด
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2566,12:49   อ่าน 50 ครั้ง