ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ บริหารงาน โดย นางนวพรรณ มะลิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ เป็นตัวแทนครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ สวัสดีปีใหม่ และขอพรปีใหม่
วันพุธที่ 4 มกราคม 2565
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ บริหารงาน โดย นางนวพรรณ มะลิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นายวรวัฒน์ ศรีพอ รองผู้อำนวยการฯ ดร.กมลชนก วงวาฬ รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครู เป็นตัวแทนครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ สวัสดีปีใหม่ และขอพรปีใหม่
- ท่านนายกวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
- ท่านอมรเทพ สมหมาย แรธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญและส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอขุนหาญ
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2566,14:10   อ่าน 52 ครั้ง