ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาระบบควบคุมภายใน การบริหารงบประมาณด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นำโดยนางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ได้นำคณะครูพัสดุและการเงินเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาระบบควบคุมภายใน การบริหารงบประมาณด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 ณ โรงเเรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2565,09:56   อ่าน 109 ครั้ง