ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจในข้อกฏหมาย วิธีปฏิบัติรวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นำโดยนางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ได้มอบหมายให้รองธัญญลักษณ์ พรหมคุณ รองผู้อำนวยโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญนำคณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมที่ 3.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจในข้อกฏหมาย วิธีปฏิบัติรวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2565 ณ ห้องศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2565,09:45   อ่าน 97 ครั้ง