ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ การแข่งขันร้องเพลงวันแม่ที่ SSK PARK SISAKET
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นำโดยนางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ รองธัญญลักษณ์ พรหมคุณ รองผู้อำนวยโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ รองอุษณี วันศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ขอแสดงความยินดีกับ
การแข่งขันร้องเพลงวันแม่ที่ SSK PARK SISAKET มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 42 คน
1.เด็กหญิงพุดพิชชา อุ่นแก้ว ป.6/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล
            		</td>
               </tr>
               
							            
            </table>
            
            
            
            
						            
           <link rel=
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,16:38   อ่าน 95 ครั้ง