ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการงานอาชีพ ชนะเลิศการประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ป.4 - 6)
วันศุกร์ที่ 24 มิ.ย 2565
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นำโดยนางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการงานอาชีพ ชนะเลิศการประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ป.4 - 6)
1. เด็กหญิงสิรภัทรา สำอาง
2. เด็กหญิงจิรัชยา วัฒนศรี
3. เด็กหญิงฐิตากร แก้วลอย
ฝึกซ้อมโดย ครูนิชาภา พราวศร
ครูอุ่นเรือน นามษร
ครูทิพาภรณ์ ประดู่
ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคในการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ ระดับสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2565,10:51   อ่าน 42 ครั้ง