ข่าวประชาสัมพันธ์
ชนะเลิศการประกวดสื่อครูได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคในการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ ระดับสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
วันอังคารที่ 21 มิ.ย 2565
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นำโดยนางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ขอแสดงความยินดีกับ
1. ครูรมณีย์ บุตรจันทรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ครูชุลีพร หลักบุตร ปฐมวัย
ที่ชนะเลิศการประกวดสื่อครูได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคในการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ ระดับสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 12 ครั้ง