ข่าวประชาสัมพันธ์
ชนะเลิศกิจกรรมเริงเล่นเต้น Dancer (อายุ 5 - 6 ปี) (ปฐมวัย)
วันจันทร์ที่ 20 มิ.ย 2565
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นำโดยนางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ขอแสดงความยินดีกับ ปฐมวัย
1. ชนะเลิศกิจกรรมเริงเล่นเต้น Dancer (อายุ 5 - 6 ปี) (ปฐมวัย)
2.ชนะเลิศกิจกรรมฮูลาฮุป ประกอบเพลง (อายุ 5 - 6 ปี) (ปฐมวัย)
3.ชนะเลิศการประกวดโครงงานระดับปฐมวัย (อายุ 5 - 6 ปี) (ปฐมวัย)
4.ชนะเลิศกิจกรรมทายซิเสียงอะไรเอ่ย (อายุ 5 - 6 ปี) (ปฐมวัย)
5.ชนะเลิศกิจกรรมวาดภาพระบายสี (อายุ 5 - 6 ปี) (ปฐมวัย)
ฝึกซ้อมโดย ครูมโนไพร พันธ์แก่น
ครูอุบล ดาวงษ
ครูวรรณภา กอบุตร
ครูชุลีพร หลักบุญ
ครูภัคภิญญา เบียดนอก
ครูรัชดาภรณ์ ฉิมอยู่
ครูจุฑารัตน์ กุลวงค์
ครูเพียรพร วรรณเวศ
ครูนิตยา พันธ์วิไล
ครูพิชชาอร เกาะประทุม
ครูกุลสตรี สายบุตร
ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคในการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ ระดับสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2565,21:45   อ่าน 11 ครั้ง