ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดโครงงานภาษาไทย (ป.4 - 6)
วันจันทร์ที่ 20 มิ.ย 2565
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นำโดยนางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนะเลิศการประกวดโครงงานภาษาไทย (ป.4 - 6)
- เด็กหญิงสุพัฒตรา สุขเพีย
- เด็กหญิงกัลยารัตน์ พวงยอด
- เด็กหญิงวโรชา ธัญสิริพัฒนธานา
ฝึกซ้อมโดย ครูนางสาวรัตน์ติยาพร ทิพวาร
ครูนันธิดา ปัดคำ
ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคในการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ ระดับสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2565,21:40   อ่าน 12 ครั้ง