ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-3 และระดับชั้น ป.4-6 ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค
วันจันทร์ที่ 20 มิ.ย 2565
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นำโดยนางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. ชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-3
- เด็กชายชัชชนน ชัยสุวรรณ
2. ชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6
- เด็กชายธนพัต สิทธิพันธ์
ฝึกซ้อมโดย ครูวรากุล พลมณี
ครูผกาวดี นนทพันธ์
ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคในการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ ระดับสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2565,21:35   อ่าน 16 ครั้ง