ประกาศสอบราคา
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ
ด้วยโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน   ชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ดังนี้ (รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศ)  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 2/2558
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2558,13:07   อ่าน 1574 ครั้ง