ประกาศสอบราคา
ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
ด้วยโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ จะดำเนินการประมูลขาดทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งานต่อไป ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน 1 รายการ คือ
1.อาคารเรียนแบบ ศก.04 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2559,16:38   อ่าน 1349 ครั้ง