ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการ
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ บริหารงานโดย นางนวพรรณ มะลิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ได้มอบหมายให้ นายวรวัฒน์ ศรีพอ รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครูและนักเรียนทำกิจกรรมตามโครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง ห้องเรียน Smart Class ป.1-6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ กองบิน 21 ตำบลไร่น้อยและสวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันพุธที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2566,13:46   อ่าน 103 ครั้ง