ภาพกิจกรรม
การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
20 กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ บริหารงานโดย นางนวพรรณ มะลิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นายวรวัฒน์ ศรีพอ รองผู้อำนวยการฯ ดร.กมลชนก วงวาฬ รองผู้อำนวยการฯ ได้นำคณะครูดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,14:51   อ่าน 112 ครั้ง