ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน
16 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน
กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน ห้องเรียน Smart Class ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ บริหารงานโดย นางนวพรรณ มะลิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นายวรวัฒน์ ศรีพอ รองผู้อำนวยการฯ ดร.กมลชนก วงวาฬ รองผู้อำนวยการฯ
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2566,15:16   อ่าน 162 ครั้ง