ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์
13-14 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เรียนรู้นอกห้องเรียนอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระและประสบการณ์ ขอบคุณหัวหน้าอุทธยานฯ เจ้าหน้าที่และวิทยากรอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารที่อนุเคราะห์สถานที่พัก บรรยายให้ความรู้และนำคณะสำรวจเส้นทางแหล่งเรียนรู้ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยาและท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยาที่เมตตาให้ความอนุเคราะห์รถ 6 ล้อพร้อมพนักงานขับรถในการรับ-ส่ง ขอบคุณคณะวิทยากรชุมนุมดาราศาสตร์จากโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ที่จัดกิจกรรมได้อย่างยอดเยี่ยมทุกฐานความรู้ ขอบคุณคณะวิทยากรจากโรงเรียนหนองถ่มวิทยาที่มาร่วมจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ บริหารงานโดย นางนวพรรณ มะลิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นายวรวัฒน์ ศรีพอ รองผู้อำนวยการฯ ดร.กมลชนก วงวาฬ รองผู้อำนวยการฯ
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2566,14:58   อ่าน 165 ครั้ง