ภาพกิจกรรม
สอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
สนามสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2565 รร.บ้านสิริขุนหาญ ขอขอบคุณ
นายสุพิชญ์ ลาลุน รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
นายสนิท เชื้อสอน ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
นางกรวิภา สมงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ตัวแทนศูนย์สอบ
พระครูศรีโพธิลังการ เจ้าคณะอำเภอขุนหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ
ทั้งนี้ สนามสอบ รร.บ้านสิริขุนหาญ
นำโดย ผอ.นวพรรณ มะลิรักษ์ ผอ.รร.บ้านสิริขุนหาญ หัวหน้าสนามสอบ
นายวรวัฒน์ ศรีพอ รองผู้อำนวยการ รร.บ้านสิริขุนหาญ
ดร.กมลชนก วงวาฬ รองผู้อำนวยการ รร.บ้านสิริขุนหาญ
และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.บ้านสิริขุนหาญ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณามาเยี่ยมสนามสอบและให้คำแนะนำในการดูแลสนามสอบ

โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,10:37   อ่าน 199 ครั้ง