ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการวันผู้ปกครองพบครูสู่ลูกรัก
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญบริหารงาน โดย นางนวพรรณ มะลิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นายวรวัฒน์ ศรีพอ รองผู้อำนวยการฯ ดร.กมลชนก วงวาฬ รองผู้อำนวยการฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการวันผู้ปกครองพบครูสู่ลูกรัก โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน
2) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน
3) เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆของ นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,13:37   อ่าน 55 ครั้ง