ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน กิจกรรม ลูกเสือ -ยุวกาชาด รักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ สวนรุกขชาติ น้ำตกสำโรงเกียรติ
โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน กิจกรรม ลูกเสือ -ยุวกาชาด รักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ สวนรุกขชาติ น้ำตกสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2565
บริหารงาน โดย นางนวพรรณ มะลิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นายวรวัฒน์ ศรีพอ รองผู้อำนวยการฯ ดร.กมลชนก วงวาฬ รองผู้อำนวยการฯ
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,13:29   อ่าน 36 ครั้ง