ภาพกิจกรรม
ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน กิจกรรม ลูกเสือ -ยุวกาชาด รักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน กิจกรรม ลูกเสือ -ยุวกาชาด รักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5 ณ สวนรุกขชาติ น้ำตกสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2565
บริหารงาน โดย นางนวพรรณ มะลิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นายวรวัฒน์ ศรีพอ รองผู้อำนวยการฯ ดร.กมลชนก วงวาฬ รองผู้อำนวยการฯ
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,14:55   อ่าน 39 ครั้ง