ภาพกิจกรรม
คณะครูร่วมกิจกรรมวันครู อำเภอขุนหาญ ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2565
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ บริหารงาน โดย นางนวพรรณ มะลิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นายวรวัฒน์ ศรีพอ รองผู้อำนวยการฯ ดร.กมลชนก วงวาฬ รองผู้อำนวยการฯ ได้นำคณะครูร่วมกิจกรรมวันครู อำเภอขุนหาญ ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,14:55   อ่าน 25 ครั้ง