ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
วันจันทร์ที่ 20 มิ.ย 2565
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นำโดยนางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ขอขอบคุณท่านนายกวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ในการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ ระดับสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ขอขอบคุณ ท่านอมรเทพ สมหมาย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองทุกท่าน
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2565,22:02   อ่าน 369 ครั้ง