ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับครูรวิภา ขุนาพรม ครูรจนา ไชยโกฏิ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่ภูมิลำเนาเดิม
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นำโดยนางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ขอแสดงความยินดีกับ
- ครูรวิภา ขุนาพรม
- ครูรจนา ไชยโกฏิ
เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่ภูมิลำเนาเดิม
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2565,12:01   อ่าน 200 ครั้ง