ภาพกิจกรรม
นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษและนางอินทุ์อร บุญเนตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ออกประเมินสภาพจริงของคารเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษและนางอินทุ์อร บุญเนตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ออกประเมินสภาพจริงของคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษที่เสนอของบประมาณในการซ่อมแซม
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2565,11:58   อ่าน 208 ครั้ง