ภาพกิจกรรม
รับมอบโล่รางวัลโครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565
7 เมษายน 2565
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นำโดยนางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ และรับมอบโล่รางวัลโครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 27 มค. -14 กุมภาพันธ์ 2565
ซึ่งโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญได้รับรางวัล ดังนี้
1.) ยุวกาชาดดีเด่น
- ประเภทผู้ฝึกสอน นางนิศารัตน์ พวงสด
2.) โครงงานสุขภาพ
3.) ตอบปัญหาวิชาการยุวกาชาด
4.) วาดภาพ
ณ. ห้องประขุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2565,11:56   อ่าน 197 ครั้ง