ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษา (Project Integration Learning : PIL)
1 เมษายน 2565
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ นำโดยนาง วิไลลักษณ์ ศรีทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษา (Project Integration Learning : PIL)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
วิทยากรโดย.... อาจารย์ชำนาญ โสดา และ
ดร.เมธี วิสาพรม อาจารย์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
และท่าน ศึกษานิเทศก์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2565,11:52   อ่าน 579 ครั้ง