วิดีโอกิจกรรมโรงเรียน
VTR Pil sirikhunhan 65
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66
VTR ประเมินเชี่ยวชาญ ครูอุ่นเรือน นามษร
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 66
VTR แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ วิไลลักษณ์ ศรีทากุล เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ รร.ขวส.
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 66
VTR ประเมินเชี่ยวชาญ ครูรมณีย์
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 66
VTR ประเมิน คศ.2 Nisarat
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 66
VTR หลักสูตรสมรรถนะ SIRISMART65
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 66
VTR งานเกษียณอายุราชการคุณครูประสิทธิ์ ปิ่นคำ 2565
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 66
VTR ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รร.บ้านสิริขุนหาญ อบจ.ศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 66
VTR โรงเรียนศีล5
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 66
VTR โรงเรียนศีล5 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 66
โรงเรียนศีล 5 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 66